لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات
کارگاه آموزشی

کارگاه جداسازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی

SB-93001

سلول‌های بنیادی بالغین سلول‌های پرتوانی هستند که قادرند به هر نوع رده سلولی تبدیل شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه قواعد تولید سلول‌های بنیادی برای کاریردهای بالینی

SB-93017
کارگاه آموزشی

کارگاه اصول کار در محیط‌های کنترل شده و اتاق تمیز

SB-93018
کارگاه آموزشی

کارگاه اصول و تکنیک‌های آسپتیک

SB-93013

تکنیک‌های آسپتیک مجموعه‌ای از اعمال و روش‌های ویژه هستند که تحت شرایط کنترل‌شده ویژه‌ای انجام شده و هدف از انجام آن‌ها کاهش آلودگی با پاتوژن‌ها و سایر آلودگی‌های مداخله‌گر می‌باشد.

کارگاه آموزشی

کارگاه اصول مدیریت کیفیت در علوم زیستی

SB-93012

امروزه امکانات پژوهشی در بسیاری از دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، موسسات دولتی و صنایع به منظور مطالعات پایه مرتبط با کشف و تولید روش‌های جدید برای مقابله با بیماری‌ها به کار گرفته می‌شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با اصول GMP و کاربرد آن در پزشکی بازساختی

SB-93016
®SABZ Dress

SABZ Dress

SB-12001

بیوایمپلنت پوششی پانسمان بیولوژیک تهيه شده از پرده آمنيون است که به واسطه ساختار منحصربه‌فرد و دارا بودن فاکتورهای رشد متعدد، جهت ترمیم و جایگزینی بافت‌های پوششی آسیب دیده قابل استفاده است.

SABZ Bone

SABZ Bone

ُSB-12003

این ایمپلنت‌ها­ از بافت­‌های استخوانی اهدایی افراد فوت شده یا بقایای حاصل از جراحی با رعایت ملاحظات اخلاقی و قانونی تهیه می­‌گردد.

Human Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells

Human Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11001

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Human Cord Blood Mesenchymal Stem Cells

Human Cord Blood Mesenchymal Stem Cells

SB-11002

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Human Placental Mesenchymal Stem Cells

Human Placental Mesenchymal Stem Cells

SB-11003

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Human Endometrial Mesenchymal Stem Cells

Human Endometrial Mesenchymal Stem Cells

SB-11004

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Human Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells

Human Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11005

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Human Skin Fibroblasts

Human Skin Fibroblasts

SB-11006

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.

Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells

Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells

SB-11007

در سال­‌های اخیر سلول­‌درمانی و مهندسی بافت به جایگاه قابل توجهی در علوم پزشکی نوین دست یافته است. یکی از مهم‌ترین بخش­‌های این علم نوین تولید بهینه فراورده‌های سلولی در محیط آزمایشگاه جهت مصارف بالینی است.