لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات
Karyotype System

نرم افزار کاریوتایپ KaryoVision

SB-18002

KaryoVision® یک نرم­‌افزار هوشمند و کارامد با محیطی جذاب و ابزارهای متنوع و انعطاف‌پذیر است که امکان آنالیز و گزارش آسان کاریوتایپ را فراهم می­‌کند.

Electrophoresis Image Analysis Software

نرم اقزار آنالیز ژل الکتروفورز LadderVision

SB-18003

این نرم‌افزار می‌­تواند تصاویر ژل الکتروفورز را آنالیز کند. در این نرم‌افزار، خطوط و باندها به صورت خودکار تشخیص داده شده و امکان مقایسه‌ی باندهای مختلف فراهم شده است.

سیستم آنالیز مازهای آزمایشگاهی

نرم افزار آنالیز ماز MazeVision

SB-18001

MazeVision® یک سیستم متشکل از سیستم تصویربرداری و نرم­‌افزار پردازش تصویر جهت انجام آزمایش­های استاندارد رفتاری بر روی حیوانات آزمایشگاهی کوچک می‌باشد.