سوالات رایج

با سلام، لطفا در ارتباط با زمان و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی راهنمایی بفرمایید؟

عناوین کارگاه های آموزشی و همچنین نحوه درخواست در سایت شرکت در قسمت آموزش ذکر شده است. ثبت نام به صورت گروهی توسط دانشجویان، پژوهشگران و یا دانشگاه ها و مراکز علمی متقاضی انجام می‌شود. چنانچه تعداد متقاضیان کمتر از حداقل ظرفیت کارگاه باشد، امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت مگر آنکه بخواهند هزینه کل برنامه را متقبل شوند.

 

شرایط فریز کردن سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان موشی به چه صورت می باشد؟

پس از تهیه سوسپانسیون سلولی، شمارش سلولی انجام شده و Viability سلول ها تعیین می گردد. حدودا به ازاي هر  1-2×106سلول از سوسپانسیون سلولی،ml FBS   0.5حاوي 10 % DMSO به رسوب سلولی اضافه می گردد و به سرعت به فریزر انتقال می یابد. بعد از گذشت 6 ساعت (این زمان می تواند 12 تا 48 ساعت نیز تداوم داشته باشد) سلول هاي یخ زده به تانک نیتروژن  منتقل می شوند.

 

آیا پروتین GFP در تمام بافت های موش C57 ترانس ژنGFP  بیان می شود؟

در تمام بافت ها بیان ژن دیده می شود و تنها در میزان بیان ژن با یکدیگر متفاوت می باشند.

 

در مورد تفاوت ترانس ایلومیناتور UV و ترانس ایلومیناتور نور آبی توضیح بدهید؟

نور UV دارای طول موج کوتاه می باشد و به سرعت به DNA آسیب می رساند و همچنین دارای خطر زیست محیطی می باشد. نور آبی دارای طول موج بالا بوده و آسیبی به اسیدهای نوکلئیک وارد نمی کند اما گاهی اوقات حساسیت کمتری نسبت به نور UV دارد و از دیگر مزایای نور آبی کاهش خطرات زیست محیطی می باشد. همچنین نور آبی به دلیل طول موج بالا برای رنگ های سبز مناسب بوده و برای رنگ های قرمز مانند اتیدیوم بروماید توصیه نمی شود.

 

مزیت دستگاه الکتروفورز یکپارچه چیست؟

در این سیستم تانک الکتروفورز، منبع تغذیه و ترانس ایلومیناتور باهم ادغام شده اند و علاوه بر کاهش فضای Post-PCR به لحاظ اقصادی نیز به صرفه می باشد. همچنین امکان مشاهده باند DNA همزمان با الکتروفورز توسط نور آبی وجود دارد.