حوزه‌های فعالیت

  • اجرای کارآزمایی­‌های بالینی مبتنی بر فرآورده­‌های سلولی و بافت‌های مهندسی شده
  • تولید محصولات پزشکی بازساختی (سلول، بافت و داربست­) برای مصارف بالینی
  • مشاوره برای راه‌­اندازی مراکز سلول­‌درمانی، ساخت اتاق تمیز و سیستم مدیریت کیفیت
  • برگزاری دوره­‌های آموزشی مرتبط با پزشکی بازساختی و تکنیک­‌های رایج آزمایشگاهی
  • انجام مطالعات راهبردی جهت تدوین چارچوب­‌های قانونی، علم‌­سنجی و آینده‌پژوهی
  • تولید تجهیزات آزمایشگاهی، محصولات پژوهشی و نرم­‌افزارهای تخصصی تشخیصی